Automatisering: Trender och Praktik

[Webinar on demand]

 

AKOA i samarbete med OPTICOS

 

Automatisering är inte något nytt – tvärtom har automatisering varit i fokus de senaste decenniet och likställs ibland med digitalisering. Det som är intressant är drivkrafterna bakom automatisering – vad är det som vi vill uppnå, och vilka möjligheter skapar automatisering, idag och imorgon? 

 

I detta webinar går vi igenom:
  • (English: the webinar is held in Swedish with presentations in English)
  • Erfarenheter – RPA och människan – Kamran Chohan berättade om SAS automatiseringsresa
  • Trender – Nästa våg av automation – Anna Andrae från AKOA berättade om trender inom automatisering och hantering av ostrukturerad data
  • Utmaningar i praktiken – paneldebatt med SAS, AKOA, Opticos om automatisering från teori till praktik
robot

            

Watch the webinar by filling out the form