akoa-logo

Business Developer AKOA Automation Cloud/Head of Public Sales – AKOA Nordic Sales

Stockholm 

 

Om tjänsten: 

Du förväntas genomföra olika typer av aktiviteter som driver och växer affären inom det offentliga segmentet. Detta inbegriper såklart uppsökande försäljning, säljmöten, förhandlingar, men även arbeten på lite längre sikt för att stärka vårt varumärke, positionera oss kring ramavtal och vara med och forma erbjudanden som stärker vårt erbjudande på längre sikt. Utöver detta kommer vi att behöva arbeta med samarbetspartners i vår leverans som möjliggör att vi kan arbeta på specifika kunder, men även skapar förutsättningar för att stärka vår leverans i form av ytterligare kompetens och förmåga.

 

Som Head of Public Sales kommer du att:

 • Proaktivt driva vår säljpipe inom offentliga verksamheter – (myndigheter, landsting, kommuner, offentliga bolag mm.) genom uppsökande försäljning. (Innebär inte att du kommer att driva alla dialoger inom offentliga Sverige, men du skall ha insyn och vara uppdaterad på dem på ett sådant sätt att vi har en överblick)
 • Etablera kontakter och nätverk som bidrar till att stärka AKOAs roll som leverantör och potentiell samarbetspart inom offentlig verksamhet inom processautomation
 • Övergripande hålla ihop alla offentliga upphandlingar och säkerställa att vi lämnar in underlag på de som är relevanta i tid och med rätt kvalité. Till din hjälp har du övriga kollegor inom säljorganisationen samt stöd från vår konsultorganisation och lösningsarkitekter för att driva och svara.
 • Säkerställa att vi har relevanta samarbets-/underleverantörsavtal för att kunna arbeta inom offentligheten och att vi har strategier för hur vi skall göra affärer inom offentlig sektor. Jag stödjer naturligtvis där.
 • Driva och anpassa vårt erbjudande till marknaden för offentlig sektor så att detta blir attraktivt och spetsigt utifrån det behov som finns inom detta segment.
 • Primär kontakt för UiPath & Blueprism kring samarbete och kunder inom offentlig sektor
 • Vara drivande i att genomföra event och sälj / marknadsaktiviteter med fokus på att skapa affärsmöjligheter inom offentligheten

 

Som Affärutvecklare – AKOA Automation Cloud kommer du att:

 • Hitta synergier mellan kundtyper inom offentlig sektor för att tillsammans med kollegor utveckla vårt tjänsteerbjudande för att accelerera antalet offentliga kunder som nyttjar processautomation
 • Driva affärsutveckling så att den återkommande tjänsteintäkten ökar samtidigt som införandet med konsultinsatser blir mindre för att därmed göra det lättare för offentliga kunder att introduceras till processautomation
 • Driva/Samverka med AKOA CTO/ Head of Services/Marknadsavdelning/CEO/Head of Sales där ett nytt paketerat erbjudande växer fram
 • Identifiera behovet för ytterligare automationsteknologier som passar offentlig sektor
 • Identifiera tillsammans med andra säljresurser och AKOA bolag i gruppen vilka liknande synergier vi kan paketera inom det privata näringslivet  

 

Rollen ingår i den nordiska säljorganisationen och den rapporterar till VP Sales – AKOA Nordics. Rollen har även en streckad linje till Head of Services där samverkandet kring affärsutveckling stäms av löpande. Ditt initiala geografiska område blir Public Sector för Norden, resor kommer att förekomma.

 

Rollen har en prestationsbaserad lönemodell med en grundlön och en rörlig del som mäts mot ett överenskommet order- eller intäktsmål som definieras för varje verksamhetsår.

 

Om du har ytterligare frågor kring rollen, får ni gärna maila Henric Skogsberg.  

 

Contact us about this career opportunity